خودرو

مقصد بهینه خودروهای پسابرجامی

مقصد بهینه خودروهای پسابرجامی

«صادرات ۳۰ درصدی» در شرایطی به‌عنوان یکی از الزامات وزارت صنعت،معدن و تجارت برای حضور خودروسازان دنیا در ایران لحاظ شده که مشخص نیست آیا تیراژ خودروهای خارجی پسابرجامی امکان محقق شدن این هدف را خواهد داد؟

بیشتر بخوانید »