اس ام اس های عاشقانه انگلیسی (+ترجمه فارسی)

اس ام اس های عاشقانه انگلیسی (+ترجمه فارسی)

عشق همچون نقاشیست با این تفاوت که نقاشی را می توان پاک کرد اما عشق را هرگز.

بیشتر بخوانید