ترانه های روستایی ۸۱

ترانه های روستایی ۸۱

ستاره سر زد و ماهش به دنبال رئیس قافله کی می کنه بار رئیس قافله دستی نگه دار که یارم کودکه مونده به دنبال

بیشتر بخوانید

ترانه های روستایی ۶۲

ترانه های روستایی ۶۲

سرم سنگه که بالینم زمینه خدا کرده که تقدیرم همینه خدا تدبیر من اینطور کرده که دل خون از فراق…

بیشتر بخوانید

ترانه های روستایی ۵۸

ترانه های روستایی ۵۸

عزیزان ما گرفتار دو دردیم یکی بدنقشی و دیگر که فردیم نصیب ما نبو که ته وینیم مجالت یک نظر…

بیشتر بخوانید

ترانه های روستایی ۵۷

ترانه های روستایی ۵۷

دلم بردی بگو تو برده باشی به دست ناکسی نسپرده باشی دل من نازکه طاقت نداره اسیرت گشته ام چاره…

بیشتر بخوانید

ترانه های روستایی ۵۶

ترانه های روستایی ۵۶

گل سرخ و سفید و زعفرانی مرا همرات ببر گر می توانی مرا همرات ببر قربان خود کن که شاید…

بیشتر بخوانید

ترانه های روستایی ۵۴

ترانه های روستایی ۵۴

الا ای همدم شیرین زبونم که بودی راحت و آروم جونم برفتی ور سفر ما را نبردی بود در گردنت…

بیشتر بخوانید
1 2 3