افرادی که به ابولا مبتلا شده دوباره مبتلا خواهند شد!

افرادی که به ابولا مبتلا شده دوباره مبتلا خواهند شد!

محققان می گویند نشانه هایی کشف کرده اند که ویروس «ابولا» می تواند در ریه های فردی که از این بیماری بهبود یافته، کمین کرده و تولید مثل کند.

بیشتر بخوانید