ترانه های روستایی ۸۱

ترانه های روستایی ۸۱

ستاره سر زد و ماهش به دنبال رئیس قافله کی می کنه بار رئیس قافله دستی نگه دار که یارم کودکه مونده به دنبال

بیشتر بخوانید

ترانه های روستایی ۵۸

ترانه های روستایی ۵۸

عزیزان ما گرفتار دو دردیم یکی بدنقشی و دیگر که فردیم نصیب ما نبو که ته وینیم مجالت یک نظر…

بیشتر بخوانید

ترانه های روستایی ۵۴

ترانه های روستایی ۵۴

الا ای همدم شیرین زبونم که بودی راحت و آروم جونم برفتی ور سفر ما را نبردی بود در گردنت…

بیشتر بخوانید

ترانه های روستایی ۵۲

ترانه های روستایی ۵۲

سر ما که ســـرانجامی نداره دل شــــوریده آرامی نداره همان یاری که تـرک یار خود کرد دگر با یار پـــیغامی…

بیشتر بخوانید

ترانه های روستایی۴۲

ترانه های روستایی۴۲

عزیزم غم مخور دنیا دو روزه
که فردا می میرم دلت می سوزه
عزیزم غم مخور از بهر مردن
مگر اون ها که غم خوردن نمردن؟

بیشتر بخوانید

ترانه های روستایی۳۰

ترانه های روستایی۳۰
ترانه های روستایی
چرا رنگت پریده جونم امروز
چرا غم می خوری ای یار دلسوز
چرا غم می خوری نصفت نمونده
عزیزت می رسه تا عید نوروز
بیشتر بخوانید