ظالمین چه کسانی هستند؟

ظالمین چه کسانی هستند؟

در قرآن مجید، آیات زیادی در مذمت ظلم و نیز در معرفی این گروه بیان شده است که به برخی از آن ها اشاره می شود…

بیشتر بخوانید