ترانه های روستایی ۸۱

ترانه های روستایی ۸۱

ستاره سر زد و ماهش به دنبال رئیس قافله کی می کنه بار رئیس قافله دستی نگه دار که یارم کودکه مونده به دنبال

بیشتر بخوانید

ترانه های روستایی ۶۲

ترانه های روستایی ۶۲

سرم سنگه که بالینم زمینه خدا کرده که تقدیرم همینه خدا تدبیر من اینطور کرده که دل خون از فراق…

بیشتر بخوانید

ترانه های روستایی ۶۰

ترانه های روستایی ۶۰

غریبی سخت مرا دلگیر داره فلک برگردنم زنجیر داره فلک از گردنم زنجیر بردار که غربت خاک دامن گیر داره

بیشتر بخوانید

ترانه های روستایی ۵۸

ترانه های روستایی ۵۸

عزیزان ما گرفتار دو دردیم یکی بدنقشی و دیگر که فردیم نصیب ما نبو که ته وینیم مجالت یک نظر…

بیشتر بخوانید

ترانه های روستایی ۵۷

ترانه های روستایی ۵۷

دلم بردی بگو تو برده باشی به دست ناکسی نسپرده باشی دل من نازکه طاقت نداره اسیرت گشته ام چاره…

بیشتر بخوانید
1 2 3 4