کشف راهی برای پاک کردن دی اکسید کربن از هوا

کشف راهی برای پاک کردن دی اکسید کربن از هوا

دانشمندان ابزاری برای جداکردن گاز دی اکسید کربن از هوا خلق کرده اند.

بیشتر بخوانید