درختی در ژاپن با قدمتی عجیب (عکس)

درختی در ژاپن با قدمتی عجیب (عکس)

درختان دارای گونه های بسیار زیادی می باشند اما در بین گونه های معمولی گونه هایی کمی عجیب و غریب هم یافت می شود.

بیشتر بخوانید

ترانه های روستایی ۶۵

ترانه های روستایی ۶۵

  درخت سرو بیدم کنج بیشه تراشیدن مرا با ضرب تیشه تراشیدن مرا قلیون بسازن که آتش بر سرم باشه…

بیشتر بخوانید

ترانه های روستایی۲۸

ترانه های روستایی۲۸

درختی سبز در کوه و کمر بود
متاع اون درخت بار شکر بود
هر اون مادر که فرزندش سفر بود
همیشه اون درختش در نظر بود

بیشتر بخوانید