ضرب المثل جوینده یابنده بود

ضرب المثل جوینده یابنده بود

در زمان حضرت داوود (ع) مردی فقیر بود كه همواره دعا می كرد تا بدون رنج ، خدا به او روزی برساند و او گفت :

بیشتر بخوانید