زیباترین جملات عاشقانه

زیباترین جملات عاشقانه

همیشه اولین و آخرین کلام شعرهایم تو بوده ای ، میخواهم این شعر اولینش تو باشی و آخرین نداشته باشد
همچنان ادامه داشته باشد….

بیشتر بخوانید

جملات رمانتیک و عاشقانه

جملات رمانتیک و عاشقانه

هیچکس بر نیمکت پارک تنهایی نمینشیند
یا یار در بر است
یا یاد یار در سر
تقدیم به تو که یادت همیشه و هرجا با منه

بیشتر بخوانید