ترانه های روستایی ۸۱

ترانه های روستایی ۸۱

ستاره سر زد و ماهش به دنبال رئیس قافله کی می کنه بار رئیس قافله دستی نگه دار که یارم کودکه مونده به دنبال

بیشتر بخوانید

ترانه های روستایی ۵۶

ترانه های روستایی ۵۶

گل سرخ و سفید و زعفرانی مرا همرات ببر گر می توانی مرا همرات ببر قربان خود کن که شاید…

بیشتر بخوانید

ترانه های روستایی ۵۴

ترانه های روستایی ۵۴

الا ای همدم شیرین زبونم که بودی راحت و آروم جونم برفتی ور سفر ما را نبردی بود در گردنت…

بیشتر بخوانید

ترانه های روستایی ۵۳

ترانه های روستایی ۵۳

دلی دارم چو مرغ پاشکسته چو کشتی بر لب دریا نشسته همه گوین که طاهر تار بنواز صدا چون می…

بیشتر بخوانید

ترانه های روستایی ۵۲

ترانه های روستایی ۵۲

سر ما که ســـرانجامی نداره دل شــــوریده آرامی نداره همان یاری که تـرک یار خود کرد دگر با یار پـــیغامی…

بیشتر بخوانید

ترانه های روستایی ۵۱

ترانه های روستایی ۵۱

وفای بی وفایی کرده پیرم برم یار وفاداری بگیرم اگر یار وفاداری نباشه سر قبر وفاداری نشینم

بیشتر بخوانید
1 2 3