بهترین خیرات برای اموات چه کاری است؟

بهترین خیرات برای اموات چه کاری است؟

با توجه به اینکه دست اموات از ادای فرضیه های واجب و اعمال خیر در دنیا کوتاه است، در بسیاری از روایات بهترین کار صدقه دادن، خواندن دعا و برپایی نماز ذکر شده است.

بیشتر بخوانید

این دعاها را برای اموات خود بخوانید

این دعاها را برای اموات خود بخوانید

در مورد دعا برای اموات بهتر است بدانید خواندن سوره حمد (فاتحه الکتاب) و خواندن ۷ مرتبه «انا انزلناه فی لیله القدر» بر طبق گفته روایات، آثار مطلوب و مفیدی در حال اموات و گشایش در حال آنها دارد.

بیشتر بخوانید