این دخترک به جای اشک خون می گرید (عکس)

این دخترک به جای اشک خون می گرید (عکس)

این دختر زیبا به جای اشک از چشمانش خون می آید.از بدن توینکل دویودی یک دختر ۱۴ ساله هندی بدون اینکه دچار هیچ جراحت و زخمی شده باشد خون خارج می شود.

بیشتر بخوانید