اس ام اس عاشقانه جدید و فوق احساسی

اس ام اس عاشقانه جدید و فوق احساسی

خوشتر از قالی کرمان غزلی یافته ام ،
نخ به نخ زیر قدم های تو انداخته ام من همان قالی پا خورده خاک آلودم ،
که دلم را به تمنای دلت بافته ام

بیشتر بخوانید