دل نوشته های عاشقانه و پر احساس

دل نوشته های عاشقانه و پر احساس

تمامِ ذهنم را درگیرِ خودت ڪرده اے ..
به آن شدت ڪه براے شعرهایم قافیه ڪم دارم .!
اصلا چه بهتر ..
بیا تا سـاده و روان بگویم
“دوستت دارم

بیشتر بخوانید