احادیثی راجع به پاكيزگى

احادیثی راجع به پاكيزگى

بلند نكند كسى از شما موهاى سبيل و موهاى زير بغل و موى زير شكم خود را، زيرا شيطان اين مراكز را پناهگاه خود قرار داده زير موها پنهان مى شود.

بیشتر بخوانید