بزرگترین آینه طبیعی ایران + عکس

بزرگترین آینه طبیعی ایران + عکس

انعکاس نور در دل دریاچه طبیعی دست های زمین و آسمان را به هم می رساند. تصاویر زیبای آسمان در آینه دریاچه کویری مخرگه می افتد و منعکس می شود .

بیشتر بخوانید