خانه > علی تقی نژاد

علی تقی نژاد

علی دو هزار | www.ali2000.ir

رمضان جاده بهشت و رضوان الهی

رمضان جاده بهشت و رضوان الهی

ماه رمضان، ماه مهمانی خدا، ماهی که اولیای الهی همواره در تمنای روئیت آن، روز شماری کرده و خود را مهیای آن می کنند. این استقبال عاشقانه برگرفته از معارف الهی است که باری تعالی به آنان ارزانی داشته است.

بیشتر بخوانید »