خانه > سرگرمی > عاشقانه > رمانتیک ترین نوشته های عاشقانه
رمانتیک ترین نوشته های عاشقانه

رمانتیک ترین نوشته های عاشقانه

رمانتیک ترین نوشته های عاشقانه

بيا قانون “دوستت دارم” را بين خودمان وضع کنيم
صبح ها تلفنت را بردار
به عکسم خيره شو
طوري که انگار قرار است
براي هميشه نباشم
“صبحت بخير” را طوري بگو
که “عزيزم” ها و “جانم” هايش آزاد شود
و بريزد به رگ هايم
بگذار همين اول صبح تنِ من برايت بلرزد
و بترسم که مبادا روزي نباشي
دو فنجان قهوه ي ساده را بگذارم روي ميز
و دلم بلرزد براي شنيدن يک ” دوستت دارم”
و تو نگاهت را بپاشي به فنجان هاي قهوه
و نگاه بي قرار من
دلم بخواهد که بگويي ” دوستت دارم”
و تو به جاي هر بار گفتنش،
صدبار با نگاهت قربان صدقه م بروي
و من از فکر نداشتنت بميرم و اسپند دود کنم
بيا با همين قانون ساده
کمي زندگي کنيم…

رمانتیک ترین نوشته های عاشقانه

تمام تو مال من است.
و من خودخواهم درمالکيــت تو .
من لجبــازم در دوست داشتنت .
من مغــرورم به احســاست .
چون تو تنها تعلق در خاطر مني،
و اين تمام دوست داشتن من است…

رمانتیک ترین نوشته های عاشقانه

فهم عاقل را به عاشق، راه نيست…
هرچه گويم باز ميگويي، که چيست ؟
بايد اول ، ترک هشياري کني…
عشق را در خويشتن جاري کني!
هر زمان گشتي تو مست جام عشق…
خويش را انداختي در دام عشق!
آن زمان شايد بداني عشق چيست…
آن زمان شايد بداني ….

رمانتیک ترین نوشته های عاشقانه

♥ من نگاهش میڪنم
او هم نگاهم میڪند

او براے دل بریدن
من براے دل برے

عشق یعنی…
تار موهاے تنت مے ایستند

هر زمان ڪه اسم او را
روے لب مے آوری… ♥♥♥

رمانتیک ترین نوشته های عاشقانه

♥بوے یلدا را میشنوی؟
انتهاے خیابان آذر …
باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان …
قرارے طولانے به بلنداے یڪ شب….
شب عشق بازے برگ و برف…
پاییز چمدان به دست ایستاده ….
عزم رفتن دارد….
..آسمان بغض میڪند …
میبارد…
خدا هم میداند عروس فصل ها چقدر دوست داشتنیست..

چند روزے بیشتر مهلت ماندن میدهد ….
آخرین نگاه بارانے اش را به درختان عریان میدوزد ..

دستے تڪان میدهد قدمے برمیدارد سنگین و سرد

ڪاسه اے آب میریزم پشت پاے پاییز… ڪه….تمام میشود …
پاییز اے آبستن روزهاے عاشقے …

رفتنت به خیر ..
سفرت بے خطر ♥♥♥

رمانتیک ترین نوشته های عاشقانه

♥ مرزها را بسته‌ام احساس امنیت ڪنے
با خیال راحت از آغوش من لذت ببر ♥♥♥

رمانتیک ترین نوشته های عاشقانه

♥ من نگاهش میڪنم
او هم نگاهم میڪند

او براے دل بریدن
من براے دل برے

عشق یعنی…
تار موهاے تنت مے ایستند

هر زمان ڪه اسم او را
روے لب مے آوری… ♥♥♥

منبع: مطالب عاشقانه / ایران ناز

همچنین ببینید

اس ام اس عاشقانه و احساسی

اس ام اس عاشقانه جدید و فوق احساسی

خوشتر از قالی کرمان غزلی یافته ام ، نخ به نخ زیر قدم های تو انداخته ام من همان قالی پا خورده خاک آلودم ، که دلم را به تمنای دلت بافته ام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی *