ترانه های روستایی ۷۸

دوست

تو که بالای بونی گل به جایت

ندارم زر بریزم پیش پایت

طلا و نقره هم قربی نداره

سرم پیشکش کنم جانم فدایت

ارسال دیدگاه